Chúng tôi cung cấp 5 chủ đề màu khác nhau cho hộp thông tin định vị địa lý. Để đặt hộp thông tin định vị địa lý trên trang web của bạn, chỉ cần sao chép mã sau đây và đặt nó vào trang web của bạn.

Lựa chọn hộp thông tin

Phong cách màu

Màu xanh da trời
Đen
Màu vàng
Màu xanh lá
Đỏ
IP2Location Vị trí địa lý IP