LiveIPMap.com cho phép bạn tra cứu hoặc báo cáo trường hợp lạm dụng IP. Xin lưu ý rằng các hồ sơ lạm dụng được liệt kê trên trang web này là kết quả tóm tắt được tổng hợp từ tất cả các ứng viên và nó chỉ dành cho thông tin của bạn. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy và tính đầy đủ của dữ liệu lạm dụng.

Bản đồ IP trực tiếp

   

Thông tin IP

Địa chỉ IP 80.249.161.171
Quốc gia country flag Hungary
Khu vực Budapest
Thành phố Budapest
Vĩ độ 47.49801
Kinh độ 19.03991
Mã Bưu Chính 1087
Múi giờ UTC +01:00
ISP Magyar Telekom PLC.
Miền telekom.hu
Tốc độ ròng DSL
Loại sử dụng (ISP) Fixed Line ISP, (MOB) Mobile ISP
Mã IDD 36
Mã vùng 01
Độ cao 119 meters
Thời tiết Budapest (HUXX0002)
Điều kiện thời tiết Xem thời tiết
Lạm dụng ghi lại 80.249.161.171

Reported on 09 Aug, 2019 11:46:01 AM

spam

It sent me unsolicited messages/SPAM.


Reported on 30 Aug, 2019 09:18:07 AM

spam

aggressive spam sending with alternative site name


Reported on 30 Aug, 2019 09:21:54 AM

smap

aggressive mail spam


Reported on 11 Sep, 2019 09:23:17 AM

unwanted email marketing

form about 2019-09-09 i am reciving multiple marketing mails (about 20-30). Clicking unsubscribe work only in theory.


Reported on 26 Sep, 2019 08:44:11 AM

Spammail

List-Unsubscribe: <http://jsccyx.com/ub.php?b=52334519080yh5f621dmzfpgr1ze9e5fun> Domainkey-Signature: a=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=dkim; d=jsccyx.com; b=Bf8z9vM4mMUnQ/mcGWN/bSrEAdBa7g1IuGJPiEWw3qRataLq3Tb/MjJIstYHXTuSU4/1xsbbIB1i cru2bLHTXjOOKou9vgk6hD3oQ3hz21lZwfqABY8LzQ9rj3SKSfQvtUF4hvmD8GoVX/MiPErSQqEa 4dkyreq2nPhvJvu+F9o=; X-Report-Abuse: <http://jsccyx.com/aa.php?a=52334519080yh5f621dmzfpgr1ze9e5fun> Return-Path: <[email protected]> Mime-Version: 1.0 Precedence: bulk Content-Transfer-Encoding: 8bit Message-Id: <[email protected]> Dkim-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=dkim; d=jsccyx.com; h=Date:List-Unsubscribe:MIME-Version:To:Message-ID:Subject:From:Content-Type:Content-Transfer-Encoding; [email protected]; bh=XXuD/OPUyKxvLFvUnw87OSXKbG8=; b=Tf5YfvVOmVrlej+bkRH/YB4JQ0927cG+7svpoakc1i8CziKeJ+2rfBniUA0ZtZeDPrQEtKsz8iv+ cm7ekZce5QCBd+7j4wMDImzpWFpyaI32Z9g0AR/hGkuRliUfYli8+IiAAIG07G8WqtuRHGRkEE7d x1WGM0CC4ntK8JCPtzk= X-Spam-Flag: NO Content-Type: multipart/alternative; boundary=b1_5rpzif5scw4sdnmd-3GlGuIq9jP; charset="UTF-8" X-Ui-Filterresults: notjunk:1;V03:K0:kZNTAXF2Q0Y=:B2f6y7gZQDZ/PIyHdUXL0VVHFZ vCpvWzPrDXDxpG7gtI8F+YRPKjrODn51HyLngDqlKQuxzpitLqiU+lEOv1hnG8RqY+C9s4xgA OO5TZ91L/Lb7FAZOtF+KT3YC2AySHx6aWnP0MTQ5vG0Ja3SpX1P67wO2FSpBP4Cd4aa/3LQB3 mzFSUV9GbBQPEiV2UEb7b7c0QVP1rPFGO/3A84BnX+QiEpJhQiYDDmbPbcJ/evq0afLwauTmm qcNEAsbLmF0L92FLg0LTHu/fkY25DnRlhn9LIOSA/+2TK1ie3NGdnVf2SUYCDW+hrIol0KIJ9 iv/TBS2i/gpEDaGjauRhCi4FVf4XCBFRi0uNImfE+yvWDMrqPryQe3nBKJZTYNzU+GO2K/NC2 LJFneLwMwyHTu3987MV3VFREtky7FwYqFsLrru0UvfGEAx6JUmS0zMRWCQ2rOnskq478wx1l5 g4UDdY8T2+PkG1ijihOFI1gLVeERfZIsHBtJDCSY+3/n5jJJ0BzE74X3AzgmNvzi3c9piai5W Er3uFn2IDqezhiWoKxyd02cK2j28lRO7IHFlDRkclpnHGr6SUQNp72gjSjC7YZ2GabAsIJu6f pxVzcrtST8J5b6lKlTTUFdRUeYpz+9td+oeU9w25Vh7xdx9W4S9nNtFwZ02inWomkMAzT2DkK 75wEq6u9Vew5HqK5iQuV22eoULwsaHuB/q8b0DhY8rKbj0f9P4Ecd7XziMjx5rxOfbhGCJ4k9 kzULy46rnkDDoTq9XR6Ui0632M1DU6VW9Boxkk6Q/wn82C43LhFLYIDVW7cFsqEcstBYQMJtn TDMG4rUNQBjjRliEG9l/MwxFGoSEgc0Ycd/STYEZm11Ka+u1++fngnfRTqwhJJBQAJEZz2kBw QbcKQeoudsHR8NbD0efKyGxTV95jkolX8CDEmipOE6bWK5SgU0tmftaM3E2xI2ExKNbAdotSF nQVGcynkHIHzYXq3iWkhlKyam+PhmSHD3cJJWKC1n6mBiVf5hfHAMVZaoHH9bCsvK0cgdXPa1 O2DeF+4o2G8aSYxD/dAvrsJda37FyKfPPu2EE063mnHS9zgfMtdQHpbNS99rp33cpJxVYI5vM Z1x9Eu8V+YKa1XYcEJf4tQRidozHlg3ZdouJGU/yeWIAUnyoJmPu0/iERAEhLxKkSrLHwW7uS 3tjEdf8bn4tz0RcA957GG1sOMHqnKFZuio3eImxyIULG4dDTgbgHDyML6tt/8VTrN4Cr90LHN DpXaie6hGsZMIVDr44gmtOII5wwrL3zOaMWAWUm00zj/hiZUasI24rRmYnQ04uauyNx8ioZ/R 6bZAqvIZXZ94TWuTr5pEu4MIcv2CnZxDqPJsc5bIeW899JhFqmOGtP7J8FW3khIe51KtJ3FM1 EiV8j/COlGv+R9eTuMqygcl4+2G85VZBCfdTrWFJ9za9jxXEQo/IG6ZLbc+6zxe4Ma68s8zt0 xWr5mFyk2viqWiuFSLHnzbHPoq7mKPV8WKtVEDoJ+0WmDULTMnfByCj/g/aBn18p+a1S9IK9M ihVDfSOV6Ko8P9SpFI9S456FNahnaQZqrgqG8dZIRch+rem4p74WokTDru4pUE9b3ORDTUy1l jjVUSdT0SHjmUeHTP74jFmCzMzNFlm27JceISG66ooDvAmO4EV8RwJyw63kwPjPBbfcLApurN VcqFY39+6zU70P0LO/N1eUd1SI+o5S3hbnTG+GGBENu914AeTN9aSTs5h4LSeA8PL2ISulLOu yqeE1xf7uchBsDCRxZTkuJ91AuA5TPnRB7PWaiwErrPlG3tNYF/+AuL+gz5767S35t9XkD2oj /rkSYXfuRI6g3nABxo8CIgkPAjy53TnazGYxXJvI2dDQRLFM= Received: from arrange.jsccyx.com ([63.81.90.77]) by mx.kundenserver.de (mxeue011 [212.227.15.41]) with ESMTP (Nemesis) id 1MfprV-1hgnSC1YL3-00gLI7 for ; Thu, 26 Sep 2019 10:35:13 +0200


Reported on 06 Oct, 2019 05:58:01 AM

malicious spam

malicious spam sending with alternative site name


Reported on 29 Oct, 2019 08:46:51 PM

SPAM

aggressive spam sending with alternative site name


Reported on 30 Oct, 2019 09:06:51 AM

Spam emails

Spam emails sent from this server (spam domains are resolved to this IP).


Reported on 04 Nov, 2019 10:17:27 AM

diverse

spam mails from dozens of domain names but leading all to the same IP. Texts in German with untypical errors for a German speaking person. I receive around 20 mails per day, all different.


Reported on 25 Nov, 2019 11:18:17 AM

continous spam mails

Every day about 10 similar spam mails with varying domain address names


Reported on 06 Dec, 2019 08:44:19 PM

Spam

Massive scam email spam from different domains


Reported on 09 Dec, 2019 12:19:32 PM

80.249.161.171

aggressive mail spam. reported to telekom.hu many times. not sure why these domains are still active and there are hundreds - all registered to person: Csaba Lovas address: H-1136 Budapest, Balzac u. 25. phone: +36 30 9322731


Reported on 16 Dec, 2019 12:42:18 AM

email

email generator for phishing


Reported on 16 Dec, 2019 12:45:37 AM

invio email

Generatore di email phishing


Reported on 17 Dec, 2019 09:22:10 AM

Received a different items

SPAM mail server


Reported on 30 Dec, 2019 06:37:52 AM

spam sender

lots of spam sent from this ip


Reported on 02 Jan, 2020 12:57:49 PM

spammails

tons of spam from different domains but same IP


Reported on 05 Jan, 2020 11:41:37 AM

80.249.161.171

80.249.161.171


Reported on 06 Jan, 2020 03:20:20 PM

wrong email

many many spam every day!


Reported on 14 Jan, 2020 09:44:41 PM

Viagra

sender spam


Reported on 08 Feb, 2020 12:50:45 AM

Spam sender

Email spam from different domains.


Reported on 15 Feb, 2020 10:56:16 PM

E-mail spam from various fake e-mail addresses

E-mail spam from various fake e-mail addresses


Reported on 27 Feb, 2020 07:06:23 AM

Spam every 2-3 Hours

Lot of phishing spam


Reported on 06 Mar, 2020 08:04:00 AM

ks

Spam pishing


Trang web này sử dụng dữ liệu định vị địa lý IP2Location có sẵn để tải xuống tại https://www.ip2location.com. Nếu bạn muốn kiểm tra xem địa chỉ IP đã cho có phải là proxy không, bạn có thể sử dụng công cụ này Phát hiện proxy IP để tra cứu.

Địa chỉ IP Tra cứu gần đây

Phần này chứa 10 địa chỉ IP mới nhất được khách hàng của chúng tôi truy vấn.

179.181.142.119
43.248.24.158
165.90.11.18
185.35.64.19
79.166.238.23
76.69.195.34
62.182.79.71
41.90.119.226
206.175.32.204
46.148.99.64

Ghi chú

LiveIPMap là một nền tảng mở cho mọi người báo cáo trường hợp lạm dụng IP hoặc yêu cầu phát hành trường hợp lạm dụng giả mạo. Bất cứ ai cũng được tự do tìm kiếm một trường hợp lạm dụng. Dữ liệu lạm dụng được liệt kê trên trang web này được cập nhật theo thời gian thực.

Bạn có thể click vào Không phải là lạm dụng nút để tranh chấp một báo cáo lạm dụng. Nhóm QA của chúng tôi sẽ xem xét lý do của bạn cho việc hủy bỏ. Tuy nhiên, quá trình hủy bỏ niêm yết có thể mất vài ngày hoặc vài tuần tùy thuộc vào tải của chúng tôi..

IP2Location