LiveIPMap.com cho phép bạn tra cứu hoặc báo cáo trường hợp lạm dụng IP. Xin lưu ý rằng các hồ sơ lạm dụng được liệt kê trên trang web này là kết quả tóm tắt được tổng hợp từ tất cả các ứng viên và nó chỉ dành cho thông tin của bạn. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy và tính đầy đủ của dữ liệu lạm dụng.

Bản đồ IP trực tiếp

You have exceed your daily query limit.

   

Thông tin IP

Địa chỉ IP 159.69.86.8
Quốc gia country flag United States of America
Khu vực Texas
Thành phố Dallas
Vĩ độ 32.78306
Kinh độ -96.80667
Mã Bưu Chính 75201
Múi giờ UTC -06:00
ISP CloudFlare Inc.
Miền cloudflare.com
Tốc độ ròng T1
Loại sử dụng (CDN) Content Delivery Network
Mã IDD 1
Mã vùng 214/469/972
Độ cao 129 meters
Thời tiết Dallas (USTX0327)
Điều kiện thời tiết Xem thời tiết
Lạm dụng ghi lại 159.69.86.8

Reported on 07 Aug, 2018 04:16:25 PM

Spam Abuse

Adult sex meet


Reported on 18 Sep, 2018 12:30:23 AM

Emails

To many emails say that I signed up and click button to subscribe or unsubscribe if it wasn't me


Reported on 22 Sep, 2018 10:28:14 PM

Spam

says I've subscribed and I haven't, lots of emails


Reported on 02 Oct, 2018 01:14:42 PM

adultsexmeet account

Phishing scam


Reported on 17 Oct, 2018 11:29:37 PM

Fake sex sites

Free sex finder gave me an account number. Im married. Make it stop all the porn In my box is hurting my relationship. I don't do porn ever!


Reported on 18 Oct, 2018 08:24:51 AM

Sending me emails saying I signed up

Emails saying I signed up for dating site it wasn’t me


Reported on 25 Oct, 2018 04:03:09 AM

Adultsexmeet

Says registered a profile. Didn’t.


Reported on 25 Oct, 2018 05:26:09 PM

AdultSexMeet Profile

Keep getting junk emails saying I signed up for AdultSexMeet & that my profile is complete. Kinda scary they had my full name.


Reported on 27 Oct, 2018 04:23:52 PM

Adult dating and sex sites

Several emails sent to me that my girlfriend found and is now causing problems in my relationship. I did not sign up for any of this


Reported on 03 Nov, 2018 01:04:16 AM

Adultsexmeet

Spamming inbox with an acct number. Never signed up. Never went to site. They have my name


Reported on 05 Nov, 2018 05:57:52 AM

Subscribe or unsubscribe

MAKE IT STOP PLEASE


Reported on 07 Nov, 2018 01:34:40 AM

I don't sign up for sex sites period

They say I subscribed to this and never did


Reported on 07 Nov, 2018 02:22:48 PM

[email protected]

[email protected]


Reported on 07 Nov, 2018 06:46:43 PM

Not me

Never signed up don’t know what it is PLEASE STOP THIS nasty emails won’t stop


Reported on 09 Nov, 2018 08:05:11 AM

Spam email not signed up for

From Adultsexmeet


Reported on 10 Nov, 2018 05:51:56 AM

Adult sex meet

Said I signed up for adult sex meet, never did.


Reported on 12 Nov, 2018 11:49:28 PM

Adult sex meet emails

Says my boyfriend signed up. Assholes


Reported on 14 Nov, 2018 09:42:03 PM

Porn

I didnt sign up for any porn or dating sites id like it to stop its hurtibg ny relationship


Reported on 15 Nov, 2018 07:54:23 PM

Abuse&fraud of my email address

I repeatedly receive emails from AdultSexMeet.com stating I am a register user on their site, they use my email. I have NEVER registered or been to the site!


Reported on 15 Nov, 2018 08:18:49 PM

Please confirn

Adultsrxmeet subscription


Reported on 16 Nov, 2018 04:31:55 PM

Unknown subscription

States i subscribed to an adult site which ive Never done


Reported on 16 Nov, 2018 07:46:26 PM

ADULTSEXMEET

Keeps asking me to confirm my subscription to adult sex me never went here have never even heard of it but I get at least three emails a day


Reported on 21 Nov, 2018 03:42:04 AM

Adult SexMeet

I am receiving a lot of emails saying I signed up for a profile, when I have never even heard of/looked up this site. I tried clicking unsubscribe and it wouldn’t let me. I do not want these emails to keep popping up.


Reported on 21 Nov, 2018 11:47:37 AM

Confirm account

Bullshit signup, shut it down


Reported on 21 Nov, 2018 03:18:27 PM

Porn spam

Never once seen porn and never made an account for this thing


Reported on 24 Nov, 2018 03:11:21 AM

Adult dating site confirmatiom

Frequent emails stating I signed up for AdultSexMeet when I haven’t. Requests to confirm or to unsubscribe.


Reported on 25 Nov, 2018 01:09:19 AM

Adult sex meet

Says I signed up and completed profile. I didn’t!!!! This is causing serious problems in my relationship. Please make it stop


Reported on 25 Nov, 2018 03:26:29 AM

My information

I never signed up for this and they have my information


Reported on 25 Nov, 2018 10:34:06 PM

Fake acct

Spam stating i have signed up fkr an adult sex site, when i didnt


Reported on 28 Nov, 2018 09:43:59 AM

Adult sex meet

Someone take this of my email ! I’ve never heard of this sight and it’s saying I’ve confirmed my email to it wtf


Reported on 30 Nov, 2018 10:33:38 AM

Spam

Spam email


Reported on 03 Jan, 2019 02:29:07 AM

Email

Received emails saying I signed up for adultsexmeet site


Reported on 08 Jan, 2019 01:39:19 PM

Trying too unsubscribe

I keep getting emails from this site


Reported on 11 Jan, 2019 09:24:41 PM

what sick people do this

some one signed me up, sick people


Reported on 15 Jan, 2019 07:07:46 PM

Adultsexmeet

I received a email saying that my profile was approved on adultsexmeet and I never signed up for anything like that.


Reported on 15 Jan, 2019 07:09:33 PM

Fraud

I never signed up for any sex dating sights at all on adultsexmeet or wellhello.com


Reported on 16 Jan, 2019 09:54:00 PM

Want taken off list.

I am receiving emails from this saying I signed up and I did not. Stop sending them.


Reported on 16 Jan, 2019 09:54:29 PM

Want taken off list.

I am receiving emails from this saying I signed up and I did not. Stop sending them.


Reported on 18 Jan, 2019 12:55:26 AM

sex Meet adults online

They say for me to confirm my subscription to sex meet adults online and I haven’t done that. I don’t do porn


Reported on 20 Jan, 2019 09:03:29 PM

Saying I signed up and keeps sending emails

Please make them stop!! I get so many and I know I'm not signed up for it. They won't unsubscribe me either.


Reported on 25 Jan, 2019 04:04:17 AM

Confirming my account

This is a load of bullshit. . I don't appreciate someone creating an account. Tried 20 times to unsubscribe and failed. False links This is illegal activity and it needs to be stopped and shutdown.


Reported on 26 Jan, 2019 11:16:24 AM

AdultSexMeet

Keep getting emails from them about "my account".I've never been to that site, never heard of it before receiving all their damn emails. Want it to stop. Please!


Reported on 27 Jan, 2019 06:00:03 AM

Spam sights

Did not sign up for dating websites getting spam for it!!


Reported on 28 Jan, 2019 06:38:36 PM

Sends porn to this underage family email clearly fraud illegal harrassment unsub

Adults meet says we have account. This is a family email and their unsubscribe brings more. This is illegal harrassment of underage children


Reported on 28 Jan, 2019 06:40:15 PM

Adultsexmeet sends crap saying we’ve signed up. We are zero porn family email

They have an unsubscribe button that brings more in. Constantly our underage family email


Reported on 30 Jan, 2019 09:05:33 PM

Make it stop

Fraud emails


Reported on 02 Feb, 2019 11:07:43 AM

Account. Confirmation

Sending emails to my 10 year old son about account made confirm registration .. Technically that's sexual harassment on a child .. I'm extremely furious right now . SOMETHING HAS TO BE DONE ABOUT THIS ..


Reported on 09 Feb, 2019 10:09:37 AM

Unwanted and offensive emails

Says to click here to confirm acct. Never signed up


Reported on 10 Feb, 2019 02:22:54 AM

Adult sex meet

Says my husband has an account created but he definitely didnt.


Reported on 10 Feb, 2019 04:03:22 AM

Adult sexmeet

Says I signed up to be a scriber an I've never heard of this site


Reported on 17 Feb, 2019 09:42:34 AM

Adult sex meet

Says thanks for signing up and didn't go to that site before


Reported on 19 Feb, 2019 04:40:11 AM

AdultSexMeet

Said my account for AdultSexMeet was completed. Never signed up for something like that, never will.


Reported on 22 Feb, 2019 02:38:47 AM

Annoyance

Please stop this.


Reported on 21 Mar, 2019 09:19:46 PM

AdultSexMeet email Spam says I registered with porn site and my account is complete now. I NEVER REGISTERED WITH PORN SITES

AdultSexMeet email Spam says I registered with porn site and my account is complete now. I NEVER REGISTERED WITH THIS OR ANY PORN SITE IN MY LIFE.


Reported on 21 Mar, 2019 09:22:04 PM

AdultSexMeet email Spam says I registered with porn site and my account is complete now. I NEVER REGISTERED WITH PORN SITES

AdultSexMeet email Spam says I registered with porn site and my account is complete now. I NEVER REGISTERED WITH THIS OR ANY PORN SITE IN MY LIFE.


Reported on 30 May, 2019 06:52:46 PM

Dating site

Adultsexmeet


Reported on 04 Jun, 2019 12:37:15 AM

Not me

Didn’t sign up for this


Reported on 26 Jun, 2019 02:40:16 PM

Never heard of this site and fraud saying membership signed up when I NEVER ..

Spam causing problems.


Reported on 31 Jul, 2019 08:38:39 PM

False accounts

Get regular emails to confirm account creation but never heard of place till now. This can be damaging to people with mental illness and relationships.


Reported on 31 Jul, 2019 10:38:49 PM

Adultsexmeet

Whole bunch of spamming emails for sex sites I didnt register for... have personal information


Reported on 12 Aug, 2019 03:47:34 AM

Adult Sexmeet Spam

I did not sign up for this website, I need the emails to stop


Reported on 12 Aug, 2019 10:38:47 PM

Sex emails

I never signed up for such things


Reported on 13 Aug, 2019 06:27:11 PM

AdultSexMeet

Adult SexMeet [email protected] via 279662---.us-west-2.compute.amazonaws.com i never signed up for this site and i cant make it stop


Reported on 22 Aug, 2019 03:28:28 AM

Spam/fraud

Says I signed up for Adult Sex Meet but I did not


Reported on 22 Aug, 2019 03:30:32 PM

Adult sex meet

Email of a subscription to that web site from this email [email protected]


Reported on 29 Aug, 2019 12:38:49 AM

Adult sex meet

Keep receiving emails and text messages that I signed up for adult sex meet and never sign up. Scumbag’s in Germany!!!


Reported on 29 Aug, 2019 01:06:18 PM

Adultsexmeet spam!!!

I got an email from Adultsexmeet confirming I had registered and opened and account with them. I’ve never signed up for anything like that! My wife saw it and kicked me out of the house. She doesn’t believe that I never signed up for the account. These people are fucking scumbags and I hope they get murdered.


Reported on 19 Sep, 2019 12:05:34 AM

DIDNT sign up or visit website

I’ve never been on this website nor signed up or submitted pictures. It’s scary and I don’t know what to do.


Reported on 25 Sep, 2019 10:37:03 AM

Spam

Keeps sending me stuff saying I signed up for adultsexmeet when u try to unsubscribe it won't let u and sends a 100 more spam


Reported on 26 Sep, 2019 06:36:54 AM

It’s a scam

Keeps saying to confirm my account for adultsexmeet.com and I have never once signed up for that.I get at least 2 emails a day. I don’t watch porn. Please make it stop!


Reported on 26 Sep, 2019 02:50:03 PM

Porn nonsense

Keep sending me spam as though I signed up to receive such and I have not.


Reported on 30 Sep, 2019 12:54:13 PM

I Just Can't Get It To Stop!

I have received several emails from this service. I have tried to unsubscribe, but to no avail. I don't know what else to do.


Reported on 03 Oct, 2019 03:03:43 PM

Profile sign up without permission and putting

Received notice if being signed up for this site and so on..I did not sign up for this garbage someone has hacked my information and posted it


Reported on 15 Oct, 2019 03:52:20 AM

Numerous emails

I keep getting emails stating I set up my account and I never did. I don’t use these sites!


Reported on 24 Oct, 2019 07:15:31 PM

spam

adultsexmeet emails


Reported on 25 Oct, 2019 10:29:53 PM

Adultsexmeet.com

Says partner created an account and to confirm email or unsubscribe. Fcked with me for a min until I found this page. Please do whatever it is you do to destroy this IP. Thank you


Reported on 29 Oct, 2019 07:51:46 AM

False subscribing

It says that I subscribed to adult sex meet but never did


Reported on 30 Oct, 2019 06:54:16 PM

Membership

Someone applied for membership in my name, and I need to know who, and how they do this. I never heard of you. I don't know what that IP address means 159.69.86.8?


Reported on 30 Oct, 2019 07:01:44 PM

Membership dmiller444 Acct 997363537

Extremely urgent I know how I got this membership. Emergency and critical for survival.


Reported on 30 Oct, 2019 10:30:51 PM

Adult sex meet

Emails continually popping up saying I signed up for adult sex meet.com


Reported on 31 Oct, 2019 08:44:57 AM

Spam mail

spam and offensive emails


Reported on 01 Nov, 2019 02:30:35 PM

AdultSexMeet

I do not want an account there but I can't get out of it ...


Reported on 03 Nov, 2019 04:20:52 AM

Adultsexmeet

Keeps coming in my email! Causing a nightmare in my marriage! Stop it!


Reported on 03 Nov, 2019 12:29:52 PM

Adult sexmeet

Phishing didn't sign up for any service


Reported on 04 Nov, 2019 04:04:59 AM

Registration

Adults sex meets says my profile is confirmed, I never even herd of them let alone signed up!! Has my identity been stolen? By talitha rubendall


Reported on 04 Nov, 2019 04:59:04 AM

Adultsexmeet

Sent to my email without permission nor Im I interested


Reported on 04 Nov, 2019 11:35:43 AM

I’m getting emails saying I signed up for Adultsexmeet I did not!!! I don’t do porn sights it’s very scary that they have my info I want this to stop!!!!

I’m getting emails from Adultsex meet saying I signed up!! I don’t do porn sights & want this to stop!!! It’s very scary that some weird person has my information!!! I want it to stop please!!!


Reported on 04 Nov, 2019 05:06:27 PM

Joke of a scam

5 emails a day trying to get me to click a link. It's a scam to spread malware or something to that effect.


Reported on 04 Nov, 2019 07:13:57 PM

Your request to be removed from our "Adult" mailing list is pending! ?We need your Confirmation

Your profile on AdultSexMeet has been approved. . Now all members can see your profile. Log in now and meet tons of exciting new people.. Confirm Registration You receive This email because you, or someone have created an account with this email address . You are not logged in AdultSexMeet? Close This Account Thank you, AdultsSexDating Team


Reported on 04 Nov, 2019 08:08:14 PM

Porn

Fake emails


Reported on 05 Nov, 2019 11:49:50 AM

Emails

ITS ANNOYING


Reported on 05 Nov, 2019 02:21:34 PM

Porn

Spam emails related to dating sites/porn


Reported on 16 Nov, 2019 11:44:16 PM

Adult Sex Meet spam

Says I or someone created a profile, which I did NOT.


Reported on 09 Dec, 2019 04:42:06 AM

AdultSexMeet

This is getting sent to my child's email address on a regular basis. He did not sign up for a profile, he is 9. This needs to stop.


Reported on 16 Dec, 2019 04:33:26 AM

Spam!!!

Says I registered and this is total BS! How is my email on this!??


Reported on 24 Dec, 2019 07:49:37 PM

Pornographic

Log me out


Reported on 28 Dec, 2019 05:15:47 PM

Saying I registered

I keep getting emails saying I registered when I have no idea who this site is...


Reported on 29 Dec, 2019 06:04:32 AM

Adult sex meet

I keep getting emails from this adult sex meet saying I've been approved. I have never signed up for this sight nor do I want to, these emails are starting to ruin my relationship i want them to stop.


Reported on 30 Dec, 2019 09:28:16 PM

Close my adult sex meet account

I keep on getting these fucking email and i did not subscribe for it and i tryed in unsubscribe for email address and it came up email not sent your fucking email address is a joke i can not even get rid of you assholes because your fucking email does not exist close my email address [email protected]


Reported on 02 Jan, 2020 10:30:20 PM

Adultsexmeet

says i signed up for an account when I did not. wants me to confirm email address


Reported on 03 Jan, 2020 09:24:12 PM

Adult Sex Meet Spam

Claim there is an account when none has ever been created.


Reported on 05 Jan, 2020 03:43:13 PM

Spam

Keeps saying i signed up for adult sex & met i never have shut my profile down


Reported on 12 Jan, 2020 12:41:56 AM

Someone hacked my accout

I did not make this account


Reported on 12 Jan, 2020 03:06:52 AM

Pornography

Send to a minors e-mail that they HIJACKED


Reported on 22 Jan, 2020 08:42:16 AM

saying I need to confirm subscription

I never subscribed to any sex dating site and it wants me to confirm my subscription


Reported on 22 Jan, 2020 06:05:11 PM

Sex

Constant email


Reported on 27 Jan, 2020 05:11:50 PM

Constant emails

They claim I signed up for this site. Site is not existed if you reply all spammers


Reported on 01 Feb, 2020 03:50:06 AM

Adult sec meet

Stop emailing


Reported on 02 Feb, 2020 05:29:01 PM

Adult sex meet

Spam emails saying I made an account


Reported on 03 Feb, 2020 06:08:01 AM

Adult SexMeet

Every time I try to unsubscribe they keep spamming me and it's like I can't completely block them


Reported on 03 Feb, 2020 07:48:32 AM

Adult sexmet

Won't stop sending emails saying confirm your profile never signed up tried unsuscribing they wont stop


Reported on 03 Feb, 2020 08:26:56 PM

Scam

My husband too got this email saying to confirm registration or unsubscribe. Neither buttons work lol.


Reported on 04 Feb, 2020 02:48:03 PM

AdultSexMeet Site

Keep getting emails saying my account has been created on AdultSexMeet and I need to confirm my registration or unsubscribe. I did NOT register for this, and each time I attempted to unsubscribe I got bombarded with even more sex/porn/dating apps! This is ridiculous!


Reported on 04 Feb, 2020 03:03:20 PM

adult sex site

never used


Reported on 06 Feb, 2020 08:40:46 PM

"Adult SexMeet"

This miserable "Adult SexMeet" email shows up on cell phone several times a day. I did not sign up for it. I would love to see it disappear from my texts forever. Can you help me? Thank you.


Reported on 07 Feb, 2020 12:57:13 PM

Sending to a child!

They are sending this nasty shit and my 9yr old has been seeing it I’ve never registered so take me off please


Reported on 07 Feb, 2020 12:58:27 PM

Nasty

Stop sending me and my child these messages my phone is flooded with it and I’m ready to press charges!


Reported on 08 Feb, 2020 10:33:25 PM

Not true

It says I signed up for this adultsexmeet website. And this is not true and it's hurting a lot of relationships. This needs to be shut down.


Reported on 09 Feb, 2020 11:45:59 AM

Website profile

Idk who keeps sending me these adultsexmeet subscription but its definitely annoying


Reported on 10 Feb, 2020 06:36:08 AM

Constant obscene emails-

Constantly getting obscene emails- says I have account on adult sex meet - I do NOT and do not want f*ckbuddy invites or be subjected to pornographic images


Reported on 10 Feb, 2020 11:02:49 PM

Stolen email and personal info for account

I didn’t create it


Reported on 12 Feb, 2020 04:51:15 AM

Asultsexmeet

Porn subscription Says i have profile Wants me to unsubscribe I dont do porn


Reported on 13 Feb, 2020 02:16:10 PM

Email

I keep getting emails saying I was signed up for a website called adult sex meet.


Reported on 14 Feb, 2020 12:37:43 PM

Adult sex meet

Horrible should not be on the internet


Reported on 14 Feb, 2020 04:27:37 PM

AdultSexMeet

Fake adult site


Reported on 15 Feb, 2020 01:34:08 AM

Never Signed Up

Receiving Spam about an account that was never opened by me for some asinine sex Site. Catch the Assholes please.


Reported on 16 Feb, 2020 10:33:06 PM

Sending sex emails and spying on information

Keep saying I signed up for adult sex meet when I never did


Reported on 17 Feb, 2020 02:00:16 AM

Made a fake sex profile for me!!!!

They’re sending me emails saying that I’m signed up for this site and also saying that they made me a profile which I run a small business and if they made me a profile for this kind of site it would ruin my reputation not to mention it goes against my beliefs!!!!


Reported on 19 Feb, 2020 05:09:45 AM

Adultsexmeet.com

Fake site phishing for info. Disregard.


Reported on 19 Feb, 2020 08:47:14 PM

AdultSexMeet

sending emails and links


Reported on 21 Feb, 2020 02:22:19 AM

porn

sex with nudity and verbage sent to emails


Reported on 21 Feb, 2020 02:33:58 AM

Adultsexmeet

Saying I subscribe with their website.And I haven't


Reported on 21 Feb, 2020 02:34:34 AM

Adultsexmeet

Saying I subscribe with their website.And I haven't


Reported on 22 Feb, 2020 11:46:56 AM

AdultSexMeet

My boyfriend Keeps getting spam emails from adultsexmeet and almost caused us to break up! This needs to be taken care of and is ruining a lot of relationships and is being sent to kids phones and it’s just flat out disgusting!


Reported on 24 Feb, 2020 03:55:22 AM

Adult Sex Meet emails

I have been receiving these emails multiple times per day, and it has been causing problems in my 15 year relationship. I haven't ever signed up for anything like this. I have tried to unsubscribe several times. I am ready to take legal action.


Reported on 24 Feb, 2020 03:56:09 AM

Adult Sex Meet emails

I have been receiving these emails multiple times per day, and it has been causing problems in my 15 year relationship. I haven't ever signed up for anything like this. I have tried to unsubscribe several times. I am ready to take legal action.


Reported on 25 Feb, 2020 11:10:07 AM

Too many emails

I never subscribed my email


Trang web này sử dụng dữ liệu định vị địa lý IP2Location có sẵn để tải xuống tại https://www.ip2location.com. Nếu bạn muốn kiểm tra xem địa chỉ IP đã cho có phải là proxy không, bạn có thể sử dụng công cụ này Phát hiện proxy IP để tra cứu.

Địa chỉ IP Tra cứu gần đây

Phần này chứa 10 địa chỉ IP mới nhất được khách hàng của chúng tôi truy vấn.

117.2.155.16
92.37.160.181
47.39.194.78
89.238.150.254
181.64.238.230
31.155.183.10
117.68.195.36
111.94.100.188
89.7.67.239
154.0.27.151

Ghi chú

LiveIPMap là một nền tảng mở cho mọi người báo cáo trường hợp lạm dụng IP hoặc yêu cầu phát hành trường hợp lạm dụng giả mạo. Bất cứ ai cũng được tự do tìm kiếm một trường hợp lạm dụng. Dữ liệu lạm dụng được liệt kê trên trang web này được cập nhật theo thời gian thực.

Bạn có thể click vào Không phải là lạm dụng nút để tranh chấp một báo cáo lạm dụng. Nhóm QA của chúng tôi sẽ xem xét lý do của bạn cho việc hủy bỏ. Tuy nhiên, quá trình hủy bỏ niêm yết có thể mất vài ngày hoặc vài tuần tùy thuộc vào tải của chúng tôi..

IP2Location